Suksess med elevutveksling til Polen

Elever fra Porsgrunn videregående skole har hatt et flott opphold med mange inntrykk i Lublin, Polen. Det ble stor gjensynsglede hos elevene da de ble møtt av sine polske venner på flyplassen.

Elevene laget fargerike og fantasifulle fugler

Mange ungdomsskoleelever meldte sin interesse for design og håndverk under praksiskurset 18.-19. april. De har hatt en kreativ workshop hvor de laget fugler av ulike materialer. Se bilder fra dagen!

Ungdomsskoleelever interessert i videregående utdanning

Onsdag 18. og torsdag 19. er ungdomsskoleelevene ved flere skoler i Grenland på praksiskurs hos oss. Gjennom kurset blir elevene bedre kjent med skolen og utdanningstilbudene de kan velge mellom når de skal søke videregående opplæring.

Ledige undervisningsstillinger ved Porsgrunn vgs

Vi søker nye medarbeidere som har fokus på å legge best mulig til rette for elevenes læringsmiljø. Vi har for tiden flere ledige lærerstillinger innen realfag, kjemi og prosessfag, blomsterdekoratørfag, programfag, fellesfag og IB. Alle stillinger har oppstart 1. august 2018. Velkommen som søker!