Husk å signere avtale om leasing-PC

I år sender vi for første gang ut PC-avtale og informasjon om utlån av gratis læremidler digitalt til elever som starter i Vg1 og deres foresatte. Alle elever må signere leasingavtalen digitalt.

Overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfag Vg2

Utdanningsdirektoratet har innført en ny ordning der elever fra Vg1 studiespesialisering kan gå over til Vg2 yrkesfag, og samtidig fullføre opplæringen på normert tid. Vi tar ordningen i bruk fra skoleåret 2018-2019.

Toppidrettsstipend 2019

Telemark fylkeskommune lyser ut 3 til 5 toppidrettstipend til unge idrettsutøvere fra Telemark. Søknadsfristen er 10. september 2018.

Vi søker vikarlærer i fellesfag

Fra skolestart har skolen ledig vikariat i inntil 80% undervisningsstilling i fagene norsk, religion og engelsk. Undervisningene foregår i all hovedsak på studiespesialiserende programområde.